Tekniker på Hjälpmedel Västernorrland reparerar ett hjälpmedel

Om oss

Vårt uppdrag är att tillhandahålla tekniska hjälpmedel, för individuellt behov, till länets funktionshindrade via Regionen Västernorrlands och kommunernas förskrivare. I vårt arbete ingår bland annat att:

  • upphandla adekvat hjälpmedelssortiment
  • köpa in, lagerhålla och distribuera hjälpmedel över hela länet
  • ge råd och vägledning vid val, utprovning och anpassning av hjälpmedel
  • ge utbildning om våra sortimentsförda hjälpmedel till förskrivare
  • utföra beställd anpassning och specialanpassning
  • ansvara för reparation och annan teknisk service
  • rekonditionera och recirkulera hyreshjälpmedel på bästa sätt.

Regionens eller kommunens sjukvårdspersonal beställer hjälpmedel av oss till den enskilde brukaren. Förutom en del enklare hjälpmedel, som försäljs till förvaltning, arbetar vi i huvudsak med sk funktionsuthyrning av hjälpmedel. Detta innebär att hyran bl a inkluderar inköp, lagerhållning, distribution, återhämtning, utprovningar, konsultationer, anpassningar, specialanpassningar, rekonditionering, service och reparationer. Funktionshyran innebär vidare att hyran är densamma för hjälpmedlet oavsett om det är nytt eller rekonditionerat.

Vår verksamhet är intäktsfinansierad, icke-vinstdrivande och omsätter cirka 145 mkr/år, inklusive länsdistributionen av förbrukningsartiklar för diabetiker. Vi levererar runt 100 000 hjälpmedel per år. För närvarande finns ca 30 000 personer i vårt län som använder något eller flera av våra hjälpmedel.

Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad i enlighet med ISO 9001 resp. ISO 14001.

Vi tillhör serviceorganisationen inom Region Västernorrland och verkar över hela länet.

Vår verksamhetsidé

Är att med bred kompetens, hög kvalitet och effektivitet
erbjuda medicintekniska hjälpmedel för att via våra kunder erbjuda
funktionshindrade en enklare, tryggare och mer självständig vardag.

Vi erbjuder även en effektiv distribution av läkemedelsnära hjälpmedel.