Visning Sittdynor och positioneringsstöd

2019-10-29 10:46

Välkommen på visning av sittdynor och positioneringsstöd den 14-16 januari i länet.

Upphandling av sittdynor och positioneringsstöd har skett och kommer att börja gälla från 1a februari 2020. Visningen kommer att fokusera på det nya sortimentet och beställningsunderlag. Därefter kommer respektive leverantör informera om sitt sortiment.

Anmälan sker via Kalendariet.

VÄLKOMNA!