Beställningsunderlag, sortimentsöversikter och blanketter flyttar till webSesam den 4 mars

2022-02-23 16:58

Den 4 mars 2022 tar vi bort beställningsunderlag, sortimentsöversikter och blanketter kopplade till konsultationer från webbplatsen, dessa finns nu i webSesam.

Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Kontakt:

Kontakt - Hjälpmedel Västernorrland

Instruktion

Instruktion om hur du söker beställningsunderlag och sortimentsöversikter i webSesam:

Sortiment och artiklar

 


Tillbaka till toppen