Bildbas PCS kommer ingå i Bildstödslicensen

2022-07-06 07:22

Från och med juli 2022 kommer PCS bildbas att ingå i Bildstödslicensen

Bilder som ingår i Bildstödslicensen

I bildstödslicensen ingår bildbaserna Pictogram 4.0, Bildkommunikation, Grepp om livet samt Bildfabrikens bildbaser Handla, Kropp, Mat, Fokus och Recept samt bildbasen PCS (Picture Communication Symbols).

Tilläggslicenser

I sortiment ingår tilläggslicensen Nilbild.  Om brukaren ska använda Nilbilder måste denna bildlicens förskrivas separat (upphovsrättsliga krav från leverantör). I dessa fall förskrivs således både bildstödslicens samt Nilbildslicens.

Fotografier kan beställas förutsatt att de är sparade på ett USB-minne eller kan delas via epost (tänk på bildupplösningen). Mejladress står på bildbeställningsblanketten.

Bildkatalog

Bildkatalogen är ett tillbehör till Bildstödslicensen och en förteckning över samtliga bilder som ingår i Bildstödslicensen.

Separat bildregister finns också för tilläggsbildbasen Nilbild.

Första beställning

Beställning av bildstödslicens, bildkatalog och ev. tilläggslicenser med register görs på blankett Beställning medicintekniska hjälpmedel.

Bildbeställningen görs på blanketten Beställningsunderlag för bilder. Blanketterna skickas till Hjälpmedel Västernorrland. Adress står på blanketterna. Det är mycket viktigt att blanketten Beställningsunderlag för bilder noggrant fylls i. Blanketten är utformad för att arbetstagarna vid den dagliga verksamheten (d.v.s. leverantören) självständigt ska kunna producera bilderna = utföra sina arbetsuppgifter.

Artikelnummer i Sesam är:

  • Bildstödslicens, 16852 (Försäljning)
  • Bildkatalog för bildstödslicens inkl PCS, 16848 (Försäljning)
  • Tilläggslicens Nilbild bildbas, 43992 (Försäljning)
  • Bildkatalog för Nilbild m bilder, 18919 (Försäljning)

Ytterligare bildbeställningar

När bildstödslicensen registrerats på brukaren kan förskrivaren, brukaren, anhöriga, personal eller annan närstående person beställa bilder. Vid bildbeställning används alltid blanketten Beställningsunderlag för bilder som skickas till Hjälpmedel Västernorrland. Hjälpmedel Västernorrland kontrollera att personen har en förskriven bildstödslicens och ev. tilläggslicens för att handlägga bildbeställningen.

Giltighetstid

Bildstödslicensen gäller från det att den registrerats på brukaren (kan ses i webSESAM) och tills dess att behovet upphör och bildstödslicensen returneras av förskrivaren i webSesam.

Kostnader

Bildstödslicensen är en försäljningsartikel och kostar 360kr. Därefter debiteras är själva bilderna. Pris per bild beror bland annat på storlek, inplastat eller klistermärke, kardborre alternativt magnet osv. Med tanke på detta är det viktigt att returnera bildstödslicensen när behovet upphör för brukaren (då kan brukaren inte beställa fler bilder från Pärm och Bild).

Retur av Bildstödslicens och av tilläggslicens PCS eller Nilbild

Förskrivaren returnerar själv Bildstödslicensen, tilläggslicens, bildkatalogen och bildregistren i webSESAM enligt rutinen för försäljningshjälpmedel.

 

Läs gärna mer på Beställning av bildstödslicens.


Tillbaka till toppen