Elrullstol REAL 6100

2020-01-30 16:52

Uppdaterat elektroniksystem för Inomhuselrullstol REAL 6100 PLUS

Mercado Medic har bytt elektroniksystem från DX2 till LiNX på inomhuselrullstol REAL 6100 PLUS. Gäller vid nybeställning från 2020-01-01.

Befintliga elrullstolar med DX2 elektronik påverkas inte av förändringen, sittsystemet är lika för båda modellerna.

Beställningsunderlag för REAL 6100 PLUS LiNX för vuxen/barn finns under beställningsunderlag för elrullstolar.