Introduktionsutbildning AKK app Widgit Go

2019-06-13 14:02

Widgit Go är en AKK/samtals- app där du kan skapa egna upplägg/anpassningar att användas för många olika syften som exempelvis kommunikation, struktur, stimulans och språkutveckling.

Under kurstillfället lär du dig grunderna i hur Widgit Go fungerar, skapa anpassningar och redigera upplägg.

 

Utbildningen hålls via videolänk och på plats på Hjälpmedel i Sundsbruk.

 

För anmälan se Kalendariet!