Introduktionsutbildning AKK-programvara Communicator 5

2019-12-19 13:37

Välkommen på utbildning i AKK-programvaran Communicator 5!

Utbildning i AKK-programvara Communicator 5 från Tobii. Genom teori och praktiska övningar får man arbeta i programvara för AKK och prova bygga upp samtalsupplägg. Genomgång av samtalsapparat Tobii Dynavox I-13 / I-16. Möjlighet att få prova ögonstyrning.

För mer information och anmälan, besök Hjälpmede Västernorrlands Kalendarium.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!