Introduktionsutbildning Lyftselar 11-13 nov i länet

2019-09-17 11:06

Välkommen till Introduktionsutbildning Lyftselar 11-13 nov i länet

Genomgång av beställningsunderlag för lyftselar. Praktiskt arbete i grupp för att testa de olika modellerna från Liko och Handicare.

Välkommen med din anmälan! Kalendariet