Risk för längre leveranstider

2021-07-02 08:24

Information från våra hjälpmedelsleverantörer gör gällande att det finns vissa utmaningar för dem att hålla avtalade leveranstider som följd av pågående COVID-19-pandemi.

Anledningen är främst brist på råvaror samt transporter från i första hand Asien.

Utifrån detta kan även våra leveranser till beställare bli försenade