Ny layout på formulär för Avvikelserapportering

2020-10-05 10:06

Med anledning av GDPR är namn och personnummer borttaget

Ange alltid ett Kundordernummer eller Följesedelnummer då avvikelsen avser brister i samband med leverans av ett hjälpmedel.

Vid avvikelse kopplat till ett konsulent eller teknikerärende anges ett Aktivitetsnummer och vid brister i samband med en hämtning referera till Hämtordernummer där sådant finns.

Hjälpmedlets artikelnummer och benämning kan med fördel alltid anges samt även även aktuellt individnummer om avvikelsen avser ett hyreshjälpemdel med individnummer.

Något av ovanstående behöver alltid fyllas i för att avvikelsen ska kunna handläggas.

 

Länk till formulär för avvikelserapportering