Nya beställningsvägar i webSesam

2022-03-14 12:37

Lagstiftningen ställer krav på att vi förändrar hemsidan och beställningsrutiner för Hjälpmedel Västernorrland. Sortimentsöversikter och beställningsunderlag har flyttats och Konsultationer, Rådgivning och beställning av Specialanpassning kan nu skapas i webSesam.

Varför sker detta?

Det är pga. DOS-lagen som vi behöver anpassa vår hemsida. DOS-lagen innebär att allt som publiceras på offentliga förvaltningars hemsidor måste tillgänglighetsanpassas så att informationen kan hanteras av ALLA (oavsett om hemsidan vänder sig till personal eller inte). Det innebär att hemsidan måste kunna tillgängliggöra information för ex. synsnedsatta, de som har hörselnedsättning, kognitiva funktionsnedsättningar, rörelseinskränkningar med att kunna hantera alternativa styrsätt osv. Regionens webbsystem är inte förberett för detta och klarar inte av dessa krav (framförallt med att hantera bilagor i PDF, Word, Excel osv) och därför är vi tvungna att plocka bort allt material som är publiceradade som bilagor (webbsidetext och formulär fungerar bättre). Regionen arbetar med att lösa detta både genom  vårdgivarweb och 1177. 

Läs gärna mer om det här Hjälpmedel Västernorrland - Tillgänglighet enligt DOS-lagen och krav på informationssäkerhet - hemsidan förändras (rvn.se)

Vilka vägar för beställning finns det?

  1. I de flesta fall går artiklarna att beställa direkt i webSesam
  2. De artiklar som inte är beställningsbara i webSesam mejlas beställning till kundtjänst med beställningsblankett och ex. beställningsunderlag
  3. Behövs hjälp av konsulent ex. rådgivning, konsultation eller specialanpassning skapas detta ärende i webSesam (instruktion)
  4. Behövs hjälp av tekniker med ex. service och reparation kan detta göras som vanligt via arbetsorder på hjälpmedlet/individen i webSesam

Att söka beställningsunderlag och sortimentsöversikter

Läs gärna instruktionen för enklaste sökningen av beställningsunderlag och sortimentsöversikter i webSesam.

Du som saknar tillgång till webSesam kan få hjälp via vår kundtjänst.


Tillbaka till toppen