Nytt avtal, nytt sortiment!

2021-12-22 10:30

1 november 2021 började ett nytt sortiment av parenteral nutrition att gälla.

Sortimentsöversikten är uppdaterad och finns att tillgå under fliken Blanketter och därefter Beställningsunderlag/ISO kod 04, hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling.

Hjälpmedel Västernorrland distribuerar beställd pump med tillbehör till beställaren och om behovet upphör eller då behov av utbyte finns så tas de i retur via beställaren.

Patient vänder sig till sin vårdkontakt vid frågor som rör pumpen eller vid behov av service/utbyte.
Den nya parenterala nutritionspumpen heter Ambix Nova SE och levereras av Fresenius Kabi.

 


Tillbaka till toppen