Hjälpmedel vid förflyttning- Lyftar, Selar och Överflyttningsplattform

2019-06-05 14:21

Nytt sortiment och nya avtal gäller från och med 1 juni 2019

Sortimentsöversikt finns här

Beställningsunderlag finns under fliken Blanketter och mappen för ISO kod 12, hjälpmedel vid förflyttning

Uppdaterade/nya beställningsunderlag så här långt är:
- Överflyttningsplattform

Övriga uppdateras så fort de är klara.