Nytt sortiment Madrasser

2020-02-12 08:22

nya avtal f o m 2020-02-01

Hjälpmedelsverksamheten inför nu successivt förändringar gällande madrasser efter att nya avtal har tecknats. De nya avtalen gäller från och med 1 februari och medför vissa förändringar inom några produktområden.  Tidigare produkter kommer fortsättningsvis att levereras ut där ersättningskedjor finns. 

Uppdaterat Beställningsunderlag finns under fliken

Blanketter/Beställningsunderlag/ISO-kod 04

För frågor eller mer detaljerad information se beställningsunderlaget, kontakta konsulent eller se respektive leverantörs hemsida.