Nytt sortiment Sittdynor

2020-02-04 08:34

nya avtal f o m 2020-02-01

Hjälpmedelsverksamheten inför nu successivt förändringar gällande sittdynor efter att nya avtal har tecknats. De nya avtalen kommer att gälla från och med 1 februari och medför vissa förändringar inom några produktområden.  Tidigare produkter kommer fortsättningsvis att levereras ut där ersättningskedjor finns. 

Se Sortimentsförändringar Sittdynor 2020-02-01

Uppdaterat Beställningsunderlag finns under fliken

Blanketter/Beställningsunderlag/ISO-kod 04

För frågor eller mer detaljerad information se beställningsunderlaget, kontakta konsulent eller se respektive leverantörs hemsida.