Överflyttningshjälpmedel- Glidtyg

2020-11-04 08:41

Från och med 2020-11-02 finns Glidtyg ReadySlide beställningsbart

Se Beställningsunderlag Överflyttning för artikelnummer.

Finns att tillgå under ISO-kod 12 Hjälpmedel för förflyttning