Påminnelse om vår postadress

2021-07-15 14:41

När post skickas till vår besöksadress hamnar det i vår grannes brevlåda. Vi vill därför påminna om att använda vår postadress.

Postadress:

Hjälpmedel Västernorrland, Box 748, 851 21 Sundsvall


Tillbaka till toppen