Parenteral Nutritionspump

2019-05-21 10:04

Nya rutiner för beställning och distribution av parenteral nutritionspump f o m V21

De nya rutinerna innebär att Hjälpmedel Västernorrland distribuerar beställd pump med tillbehör till beställaren och via beställaren tar i retur de pumpar då behov upphört eller då behov av utbyte finns.

Patient vänder sig till sin vårdkontakt vid frågor som rör pumpen eller vid behov av service/utbyte.

Den nya parenterala nutritionspumpen heter Cadd Solis Vip och levereras av Smiths Medical Sverige AB.

Sortimentsöversikt över artikelnummer och tillbehör finns att tillgå under fliken Blanketter och därefter Beställningsunderlag/ISO kod 04, hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

Pump och tillbehör beställs via  websesam eller via blankett. Se beställningsrutiner här

Rutiner för hämtning av pump som ska återlämnas eller bytas ut, se här

För inloggning i webSESAM se här

 

OBS!
De aggregat (tillbehör) som behövs för att kunna använda pumpen beställs precis som tidigare via OneMed.

 

Vid frågor kring beställning, leverans och retur av utbytes pump kontakta vår Kundtjänst, se kontaktinformation till höger.