Parenteral Nutritionspump

2019-12-13 15:19

Information angående beställning av aggregat samt leveransproblem från Smiths Medical

Aggregat till Cadd Solis Vip pumpen ska beställas via Proceedo direkt mot leverantören.

Sortimentsöversikten uppdaterad, se här

 

Smiths Medical har leveransproblem av själva pumpen. För att säkerställa leveranserna till er beställare kommer Hjälpmedel Västernorrland, då behov finns, istället att köpa in Mini Rythmic PN+  från Micrel AB.

Beställningarna ska fortfarande göras utifrån de artikelnummer som finns i Sortimentsöversikten ovan. I de fall Cadd Solis Vipen ersätts med en Mini Rythmic kommer kontakt att tas med er beställare.

Vid frågor kontakta Kundtjänst, kontaktuppgifter se här