Privathyra

2021-06-22 09:29

Hjälpmedel Västernorrland hanterar inte längre uthyrning eller försäljning av hjälpmedel till Privatpersoner.

Från 27 maj 2021 hanterar inte längre Hjälpmedel Västernorrland uthyrning eller försäljning av hjälpmedel till Privatpersoner. Hjälpmedel som levereras ut av Hjälpmedel Västernorrland skall vara förskrivna av förskrivare inom eller utom regionen och ha en betalare som är kommun eller region.