Produktinformation barnsäng

2020-12-15 17:03

Ny modell NordBed Kid

Invacare har lanserat ny modell för barnsäng med namn Nordbed Kid.
Ny sängmodell ersätter befintliga barnsängar på gällande avtal.

För sängmodeller och tillbehör se beställningsunderlag, Säng Barn NordBed Kid. Finns att tillgå under fliken Blanketter/Beställningsunderlag/ISO kod 18

Tidigare sängmodell, Scanbeta NG, levereras i mån av tillgång.