Produktinformation uppresningslyft MiniLift 200

2020-02-05 15:53

MiniLift 200 har uppdaterats med en dekal på lyftarmens ovansida som informerar om ett klämskydd som lyften har och hur detta återställs efter aktivering.

Klämskyddet kan aktiveras om kroppsdel/föremål ligger under/mellan lyftarmen eller om lyftarmen är i högsta läget obelastat.

För att återställa klämskyddet:

  1. Belasta lyftarmen nedåt
  2. Tryck på ”upp” knappen på handkontrollen 2 sek
  3. Tryck på ”ned” knappen på handkontrollen 2 sek

 

Vid frågor kontakta Teknikernas servicetelefon, se

Kontaktinformation