Rengöring av hjälpmedel

2020-03-16 09:25

Vi vill påminna om, i dessa tider med covid-19 smitta, att hjälpmedel som lämnas tillbaka till Hjälpmedel Västernorrland skall vara rengjorda när de ställs på upphämtningsplatsen.

Använd desinfektionsmedel vid rengöring av hjälpmedlen, typ Ytdesinfektion Plus. Regionen följer rutinen Handläggning av misstänkta och bekräftade fall av covid-19, se intranätet för aktuell version

Detta för att minska risken för spridning, till de medarbetare som hanterar hjälpmedlen vid transporten åter till Hjälpmedel Västernorrland och vid ankomsten till Hjälpmedel Västernorrland.

För att skydda våra medarbetare kommer ej rengjorda hjälpmedel inte att hämtas och inte räknas som återlämnade.

 

Lena Nordkvist, Verksamhetschef Hjälpemdel Västernorrland och Patrik Jacobsson, Verksamhetschef Transport