Rollator Nurmi Neo

2019-05-21 08:31

Nya rutiner för beställning

Rollator Nurmi Neo med tillbehör beställs inte längre i webSesam, utan på blankett ”Beställning Medicintekniska hjälpmedel”. Leverantören har gjort en del artikelförändringar, använd därför gärna beställningsunderlag som stöd vid beställning.