Sortimentsförändring Elrullstol med manuell styrning

2019-09-26 10:19

Leverantören Minicrosser ersätter tidigare modell Minicrosser M med ny modell Minicrosser X

Sortimentsförändring görs gällande en elrullstolsmodell med manuell styrning. Leverantören Minicrosser ersätter tidigare modell Minicrosser M med ny modell Minicrosser X. Så länge äldre modeller finns tillgängliga levereras dessa, för att successivt ersättas med ny modell. Beställningsunderlag för elrullstolar finns under mappen för ISO kod 12, hjälpmedel vid förflyttning