Sortimentsförändring Portabla ramper

2019-02-21 15:49

Sortimentet för portabla ramper har kompletterats med ytterligare höjder på tröskelramp i gummi.

Se sortimentsöversikt Portabla ramper i mapp för Beställningsunderlag ISO-kod 18