Sortimentsförändring Samtalshjälpmedel

2019-10-02 12:56

Hjälpmedelskommittén har tagit beslut att införa Snap + Core First i samtalsapparaterna Indi 7 och Indi 10.

Symbolbaserad samtalsapparat bestående av programvaran Snap + Core First i Windowsplatta med inbyggda högtalare. Innehåller ett färdigt ordförråd som anpassas utifrån användarens språkliga nivå. Samtalsapparat Indi m Snap + Core First 7 tum och 10 tum finns beställningsbara i WebSesam.

Sortimentsöversikt finns på Hjälpmedel Västernorrlands hemsida. 

Har du fler frågor kring detta är du välkommen att ringa KOM-Y tfn 060-14 96 64 alt 060-14 96 65.