Sortimentsvisning Hemsjukvårdssängar och sängprodukter till egna sängar

2019-04-18 14:05

Sortimentsvisning efter upphandling av hemsjukvårdssängar, sängprodukter till egna sängar och förhöjningsklossar den 27-29 maj i länet. Leverantörer kommer närvara.

Sortimentsvisningen kommer att starta med genomgång av sortiment och beställningsunderlag, därefter finns det möjlighet att gå runt till leverantörerna och titta och prova delar av hjälpmedelssortimentet.

För mer information gå in på Kalendariet.

 

VÄLKOMNA