Tillfällig rutin för beställning av och hämtning av hjälpmedel i hemmet

2020-04-22 10:50

Särskilda instruktioner vid leverans/hämtning på hemadress gäller från och med nu vid bekräftad/misstänkt  Covid-19 smitta.

Vid Beställning av leverans till hemadress gäller: 

Att i Websesam under Övrig information ange Basala hygienrutiner  samt säkerställa att smittad person befinner sig på behörigt avstånd vid leveranstillfället, i ett annat rum där möjlighet finns.

 

Vid Beställning av hämtning från hemadress gäller: 

Att i Websesam under Hämtorderinformation ange Basala hygienrutiner samt säkerställa att smittad person befinner sig på behörigt avstånd vid tillfället för hämtning, i ett annat rum där möjlighet finns.

Säkerställa att hjälpmedlen är desinficerade enligt gällande rutiner.

 

Observera att leverans eller hämtning kan bli fördröjd om det vid leverans-eller upphämtningstillfället visar sig att instruktion ej följts.