Tillfällig rutin för hämtordrar gjorda i webSESAM upphör vecka 30

2021-07-20 14:16

I december infördes en tillfällig rutin för hämtordrar gjorda i webSESAM. Den tillfälliga rutinen upphör från och med vecka 30.

Rutinen infördes för att minska smittspridning av covid-19 och säkra arbetsmiljö för de resurser som utför distribution för Hjälpmedel Västernorrlands räkning. Därför skulle hämtning av hämtordrar ske tidigast 7 dagar från det datum då order lagts. 

Från och med vecka 30 kan ordrar hämtas på det datum som webSESAM erbjuder eller enligt beställarens önskemål.