Tillfällig rutin inför utprovning och service

2020-04-14 15:33

Kontakt med förskrivare inför utprovning/service på boende eller i hemmet

Med anledning av rådande Coronaläge kommer Hjälpmedel Västernorrland inför utprovning/service på boende eller i hemmet kontakta förskrivare samma dag som bokningen är planerad. Detta görs för att säkerställa att inga symptom på Covid-19 finns hos någon part som ska delta.