Tillfälliga rutiner med anledning av Covid-19

2021-04-16 08:15

Uppdaterad 2020-12-18: Hämtorder gjord i webSESAM + 7 dagar

Tillfällig rutin för Hämtordrar gjorda i webSESAM med uppdrag att hämta på privat adress

Syfte

Minska smittspridning och säkra arbetsmiljö för de resurser som utför distribution för Hjälpmedel Västernorrlands räkning

Beställare ansvarar för att informera inblandade parter om att hämtning sker tidigast 7 dagar från det datum då order lagts

Transportplaneringsfunktion HMV ansvarar för att byta datum på hämtordrar i Sesam2 samt att på dag 6 planera för hämtning dag 7 från ordrars ursprungsdatum, gäller vardagar

Enhetschef Logistik ansvarar för att vid brist av prioriterade artiklar initiera hämtning på datum som avviker från denna rutin

Leverans och hämtning av hjälpmedel i hemmet

Särskilda instruktioner vid leverans/hämtning på hemadress gäller från och med nu vid bekräftad/misstänkt Covid-19 smitta.

Säkerställ att smittad person befinner sig på behörigt avstånd vid leverans/ hämta tillfället, i ett annat rum där möjlighet finns.

Vid hämtning säkerställa att hjälpmedlen är desinficerade enligt gällande rutiner.

Observera att leverans eller hämtning kan bli fördröjd om det vid leverans-eller upphämtningstillfället visar sig att instruktion ej följts.

Inför utprovning och service

Kontakt med förskrivare inför utprovning/service på boende eller i hemmet

Med anledning av rådande Coronaläge kommer Hjälpmedel Västernorrland inför utprovning/service på boende eller i hemmet kontakta förskrivare samma dag som bokningen är planerad. Detta görs för att säkerställa att inga symptom på Covid-19 finns hos någon part som ska delta.

Korttidshyra

Ändrade möjligheter för enskilda personer att hyra/köpa hjälpmedel

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 behöver vi inom Hjälpmedel Västernorrland prioritera våra resurser och hjälpmedel där det verkligen behövs.

Det medför att möjligheten för enskilda personer, att hyra eller köpa hjälpmedel för tillfälligt bruk, upphör tillsvidare.