Hämtorder gjord i webSESAM + 7 dagar

2020-12-18 11:10

Tillfällig rutin för Hämtordrar gjorda i webSESAM med uppdrag att hämta på privat adress

Syfte

Minska smittspridning och säkra arbetsmiljö för de resurser som utför distribution för Hjälpmedel Västernorrlands räkning

Beställare ansvarar för att informera inblandade parter om att hämtning sker tidigast 7 dagar från det datum då order lagts

Transportplaneringsfunktion HMV ansvarar för att byta datum på hämtordrar i Sesam2 samt att på dag 6 planera för hämtning dag 7 från ordrars ursprungsdatum, gäller vardagar

Enhetschef Logistik ansvarar för att vid brist av prioriterade artiklar initiera hämtning på datum som avviker från denna rutin