Tillgänglighet enligt DOS-lagen och krav på informationssäkerhet - hemsidan förändras

2021-12-09 10:07

Lagstiftning och riktlinjer ställer krav på att vi förändrar hemsidan och beställningsrutiner, det innebär att många blanketter görs om. De flesta av dessa kommer att nås via webSesam istället för via hemsidan. Du som saknar tillgång till webSesam kan få hjälp via vår kundtjänst

När sker förändringen?  

 • 2022-01-07 kommer de instruktioner som krävs finnas på plats på vår hemsida och i webSesam 
 • 2022-01-10 blir beställningsunderlag och sortimentsöversikter tillgängliga i webSesam
 • 2022-01-19 kan du skapa dina konsultationer i webSesam
 • 2022-03-04 försvinner beställningsunderlag och sortimentsöversikter från vår hemsida
 • 2022-06-30 försvinner möjligheten att skicka in konsultation via e-post, för dig som saknar tillgång till webSesam erbjuds andra säkra kommunikationsvägar 

Förändringens fördelar 

 • Säkra beställningsvägar 
 • Beställning via formulär direkt på vår hemsida 
 • Produkter och produktinformationer samlade i samma system 
 • Flera och enkla sätt att söka fram önskat beställningsunderlag/sortimentsöversikt 
 • Konsultationer med bilagor via webSesam, ger ett direkt kvitto på att vi mottagit ditt ärende genom arbetsordernummer 
 • Direkt följa ärendets gång under Dina uppgifter och Öppna arbetsorder i webSesam 
 • Manualer och instruktioner kommer att finnas i webSesam  

Lagen

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service Svensk författningssamling 2018:2018:1937 t.o.m. SFS 2019:995 - Riksdagen 

Granskande myndighet

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service | DIGG 

Informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) (msb.se) 

Har du funderingar runt förändringen?

mattias.nordstrom.aronsson@rvn.se eller kristina.malmborg@rvn.se


Tillbaka till toppen