Tippbräda Caribou

2020-01-30 15:48

Kan nu beställas i webSESAM

Förskrivare rekommenderas att använda beställningsunderlag som stöd i samband med beställning. Beställningsunderlaget för Traningshjälpemdel hittar man under fliken Blanketter och under mappen för beställningsunderlag ISO-kod 04.