Upphandlad tjänst för transport av hjälpmedel inom kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge

2022-03-01 08:13

Ny leverantör av tjänsten med avtalsstart 2022-03-01

För att undvika fördröjning av en leverans eller hämtning av ett hjälpmedel, är det viktigt att du fyller i gällande adress i respektive adressfält, vid registrering i webSESAM.

I fälten för kontaktuppgifter ska du ange namn och telefonnummer till den som ska kontaktas vid bokning av dag och tid för leverans eller hämtning.

Övrig information angående förhållandena på adressen, så som till exempel 3 trappor utan hiss, ska du skriva in i fälten Övrig information respektive Hämtorderinformation.


Tillbaka till toppen