Välkommen på introduktionsutbildning i In Print 3

2020-01-14 11:04

In Print 3 är en programvara som används för att skapa olika slags utskrifter med bild- och symbolstöd. Programmet kan bl. a. användas inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) till olika typer av samtalshjälpmedel samt inom området kognitivt stöd.

Under introduktionen lär du dig om grunderna i hur programvaran fungerar samt får tips och idéer om användningsområden utifrån olika personers behov av bildstöd.

Anmälan görs i Kalendariet.

Välkommen med din anmälan!