Visning Arbetsstolar

2019-07-23 13:49

Visning efter upphandling av arbetsstolar den 8-10 oktober i länet. Leverantörer kommer närvara.

Visningen kommer att starta med genomgång av nya sortimentet och beställningsunderlag, där efter finns det möjlighet att gå runt till leverantörerna och titta och prova sortimentet.

För mer information gå in på Kalendariet.

 

VÄLKOMNA!