Visning Hygienhjälpmedel

2019-04-04 10:16

Datum för visning av hygienhjälpmedel är inplanerade i länet.

Den 24, 25 och 26 september 2019 kommer Hjälpmedel Västernorrland att genomföra visningar av hygienhjälpmedel i länet. För mer information och anmälan, gå in på Hjälpmedel Västernorrlands Kalendarium.

VÄLKOMNA