Använd INTE bifoga bilaga - länken i orderraden i webSesam
Använd INTE bifoga bilaga - länken i orderraden i webSesam

Beställning av hjälpmedel i WebSesam

2022-09-14 16:22

Använd INTE bifoga bilaga länken i orderraden i webSesam.

När du som förskrivare har sparat en orderrad för beställning i webSesam kommer en länk upp med möjligheten att bifoga en bilaga. Använd INTE denna länk att bifoga något. Denna länk är "falsk" och vi har idag ingen möjlighet att se den bifogade bilagan. 

Har du använt ett beställningsunderlag som en del av din beställning ska den, enligt samma rutin som tidigare, skickas via mail tillsammans med blankett Beställning medicintekniska hjälpmedel.

 


Tillbaka till toppen