Använd INTE bifoga bilaga - länken i orderraden i webSesam
Använd INTE bifoga bilaga - länken i orderraden i webSesam

WebSesam och bifoga bilaga

2022-04-08 13:16

Använd INTE bifoga bilaga länken i orderraden i webSesam.

När du som förskrivare har sparat en orderrad för beställning i webSesam kommer en länk upp med möjligheten att bifoga en bilaga. Använd INTE denna länk att bifoga något. Denna länk är "falsk" och vi har ingen möjlighet i Sesam att se den bifogade bilagan förens orden ska plockas för att skickas till Er. Det ni eventuellt då har bifogat är då försent att åtgärda eftersom produkten ligger för leverans. Vi har felanmält detta till hos leverantören.

Har ni behov av att bifoga bilagor görs detta via funktionen Konsultation (på höger sida) i webSesam. 


Tillbaka till toppen