Introduktionsutbildning AKK-programvaran Widgit Go

Beskrivning:

Widgit Go Se är en samtalsprogramvara installerad i en iPad, där du kan skapa egna upplägg/anpassningar att användas för många olika syften som ex kommunikation, struktur, stimulans och språkutveckling. Under kurstillfället lär du dig grunderna i hur Widgit Go SE fungerar, skapa anpassningar och redigera upplägg.

OBS!

För att delta i kursen behöver man ta med egen surfplatta med applikationen Widgit Go SE (uppdaterad).

Målgrupp:

  • Förskrivare som kommer i kontakt med samtalsappen Widgit Go SE
  • Av förskrivare utsedd person med anknytning till brukare, t.ex. anhörig, personlig assistent, som fått programmet som ett personligt hjälpmedel.

Tid:

25 mars 2020, kl 9-12

Plats:

  • Hjälpmedel Västernorrland, Fillanvägen 8 Sundsbruk

Antal deltagare:

Min 5st, max 10 deltagare.

Medverkande:

Personal från Hjälpmedel Västernorrland.

Avgift:

Ingen avgift

Anmälan:

Sista anmälningsdag 2020-03-04

Anmäl dig här!

Bekräftelse på utbildningen kommer skickas när anmälningstiden gått ut.

Observera att anmälan är bindande.

 

Välkommen!

Information

Startdatum

2020-03-25 09:00

Slutdatum

2020-03-25 12:00

Plats

Hjälpmedel Västernorrland, Sundsvall

Kontaktperson

Kristina Malmborg
hjalpmedel.anmalan@rvn.se
060-14 96 65