Ärendegrupp Kommunikation HT 2022 och VT 2023

Beskrivning:

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna lyfter egna pågående ärenden för att tillsammans med kollegor se fler möjligheter till lösningar. Denna ärendegrupp ges i samverkan mellan två norrlandslän med liknande förutsättningar gällande befolkningsmängd och hjälpmedelsverksamhet.
Gruppens innehåll anpassas till de pågående ärendena och deltagarnas behov för stunden. Här kan ingå metodik och produktfrågor som kopplas till de pågående ärendediskussionerna.

Målgrupp:

Denna ärendegrupp är till för logopeder som arbetar med Alternativ och kompletterande kommunikation inom Habiliteringscentrum Västerbotten samt Västernorrlands Länsverksamhet habilitering. Ärendengruppen möts vid 5 tillfällen och anmälan avser alla träffar.

Denna fortbildningsform är inarbetat i Västerbotten. I Västernorrland sker det för första gången och faller det väl ut kan det bli fortsättning.

När:

  • 15 september klockan 13.00 -15.00
  • 26 oktober klockan 13.00-15.00
  • 30 november klockan 13.00-15.00
  • 26 januari klockan 13.00-15.00
  • 1 mars klockan 13.00-15.00

Anmälan:

Anmäl dig via webbformuläret här senast 2022–08–31. Antalet platser är begränsat. Deltagarna kommer väljas ut för att få en dynamisk grupp. Viktigt att ni kan alla datum.

Utbildare och kontaktpersoner är våra hjälpmedelskonsulenter  

Therése Freij

Hjälpmedelskonsulent

Hjälpmedel Västerbotten

telefon 090–785 74 91

Therese.freij@regionvasterbotten.se 

Anneli Selin Holmgren

Hjälpmedelskonsulent

Hjälpmedel Västernorrland

telefon 060-14 96 64

Anneli.selin.holmgren@rvn.se 

 

Välkommen med din anmälan!

 

Information

Startdatum

2022-09-15 13:00

Slutdatum

2023-03-01 16:00

Plats

Teams

Kontaktperson

Hjälpmedel Rvn
hjalpmedel.anmalan@rvn.se
060-149665

Tillbaka till toppen