Introduktionsutbildning AKK-programvara Communicator 5

Beskrivning:

Utbildning i AKK-programvara Communicator 5 från Tobii. Genom teori och praktiska övningar får man arbeta i programvara för AKK och prova bygga upp samtalsupplägg. Genomgång av samtalsapparat Tobii Dynavox I-13 / I-16. Möjlighet att få prova ögonstyrning.

Målgrupp:

Förskrivare av AKK-programvaran Communicator 5 samt anhöriga/närstående/assistenter som ska hantera programvaran till användaren (anmäls av förskrivaren).

Tid och plats:

  • 28 januari kl 12:30-15:30, Hjälpmedel Västernorrland, Fillanvägen 8, Sundsbruk

Antal deltagare:

Min: 5 deltagare

Medverkande:

Leverantör Tobii samt hjälpmedelskonsulent från KOM-Y.

Anmälan:

Sista anmälningsdag 2020-01-20.

Anmäld dig här!

Bekräftelse på anmälan kommer när anmälningstiden har gått ut.

Observera att anmälan är bindande.

 

VÄLKOMMEN!

Information

Startdatum

2020-01-28 12:30

Slutdatum

2020-01-28 15:30

Plats

Hjälpmedel Västernorrland, Fillanvägen 8, Sundsvall

Kontaktperson

hjalpmedel.anmalan@rvn.se
060-14 96 65