Introduktionsutbildning In Print 3

Beskrivning:

In Print 3 är ett program som används för att skapa olika slags utskrifter med bild och symbolstöd. Programmet kan bl.a. användas inom AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) till olika typer av samtalshjälpmedel samt inom området kognitivt stöd.

Under kursdagen lär du dig grunderna i hur programmet fungerar samt får tips och idéer om användningsområden utifrån olika personers behov av bildstöd.

Målgrupp:

Förskrivare (arbetsterapeuter och logopeder) av programmet In Print 3
Av förskrivare utsedd person med anknytning till brukare, t ex anhörig, personlig assistent, som fått programmet som ett personligt hjälpmedel.

Medverkande:

Kristina Malmborg och Anneli Selin Holmgren, hjälpmedelskonsulent KOM-Y

Antal deltagare:

Max: 10 Min: 5

Avgift:

Kostnadsfri

Anmälan:

Anmälan görs senast torsdag den 15 november 2019.

Bekräftelse på deltagande kommer att skickas när anmälningstiden har gått ut.

Observera att anmälan är bindande

Anmälan görs här!

Välkommen!

Information

Startdatum

2019-12-05 09:00

Slutdatum

2019-12-05 12:00

Plats

Hjälpmedel Västernorrland, Sundsvall

Kontaktperson

Kristina Malmborg
hjalpmedel.anmalan@rvn.se
060-14 96 65