Produktgenomgång manuell rullstol Cross 5 Steg 1 och Prio

Corss och prio

Beskrivning:

3 timmars utbildning av manuella rullstolarna Cross 5 och Prio tillsammans med leverantör Etac och hjälpmedelskonsulent.

  • Rullstolens grundinställningar, Cross 5 och Prio
  • Inställningar som påverkar rullstolens egenskaper
  • Tillbehör
  • Att sitta rätt och rulla lätt

Målgrupp:

Förskrivare av manuella rullstolar

Tid:

Genomgång Cross 5 

  • Sundsvall 29 september kl 9-12
  • Sollefteå 30 september kl 9-12
  • Örnsköldsvik 1 oktober kl 9-12

Genomgång Prio

  • Sundsvall 29 september kl 13-16
  • Sollefteå 30 september kl 13-16
  • Örnsköldsvik 1 oktober kl 13-16

Antal deltagare:

Min 7 per tillfälle, Max: 20 per tillfälle

Medverkande:

Representant från Etac samt hjälpmedelskonsulent Christina Henningsson.

Anmälan:

Sista anmälningsdag 2020-09-15

Anmäl dig här!

Bekräftelse på utbildningen kommer skickas när anmälningstiden har  gått ut.

Observera att anmälan är bindande.

 

VÄLKOMMEN!

Information

Startdatum

2020-09-29 09:00

Slutdatum

2020-10-01 16:00

Plats

Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik

Kontaktperson

Kristina Malmborg
hjalpmedel.anmalan@rvn.se
060-14 96 65