Sortimentsvisning Hemsjukvårdssängar och sängprodukter för egna sängar

Beskrivning:

Produktvisning efter upphandling av hemsjukvårdssängar, sängprodukter för egna sängar och förhöjningsklossar. Start kl 9.00 och kl 13.00 med genomgång av nya sortimentet och beställningsunderlag. Därefter finns möjlighet att gå runt till leverantörer och titta och prova hjälpmedelssortimentet för hjälpmedelssängarna och sängprodukterna.

Medverkande: 

Hjälpmedelskonsulent Johan Backlund och aktuella leverantörer

Målgrupp:

Förskrivare av hemsjukvårdssängar

Avgift:

Ingen avgift

Anmälan:

Ingen anmälan

Information

Startdatum

2019-05-28 09:00

Slutdatum

2019-05-28 12:00

Plats

Sollefteå, Utprovningsrummet Hjälpmedel, Sollefteå Sjukhus. Från patientparkeringen:Gå förbi akutmottagningen och ta sedan höger i en u-sväng.

Kontaktperson

Kristina Malmborg
kristina.malmborg@rvn.se
060-14 96 65