Grundutbildning i AKK-programvara Communicator 5

Beskrivning:

Utbildning i AKK-programvara Communicator 5 från Tobii. Genom teori och praktiska övningar får man arbeta i programvara för AKK och prova bygga upp samtalsupplägg. Genomgång av samtalsapparat Tobii Dynavox I-12+ / I-15+. Möjlighet att få prova ögonstyrning.

Målgrupp:

- Arbetsterapeuter och Logopeder
- Av förskrivare utsedd person med anknytning till brukare, t.ex. anhörig,
   personlig assistent, som fått programmet som ett personligt hjälpmedel

Antal deltagare:

Max 10st, min 7 st

Medverkande:

Kristina Malmborg och Anneli Selin Holmgren, hjälpmedelskonsulent KOM-Y

Avgift:

Ingen avgift

Anmälan:

Anmälan görs senast torsdag den 27 maj 2019.

Bekräftelse på deltagande kommer att skickas när anmälningstiden har gått ut.

Skriv i mejlet vilken utbildning det gäller, namn, mejl, telefon, arbetsplats och yrke. Om du som förskrivare anmäler ett nätverk till förskrivet hjälpmedel, ange namn och telefonnummer till dessa personer. Tack!

Observera att anmälan är bindande

Anmälan görs på följande mailadress: hjalpmedel.anmalan@rvn.se

Välkommen!

Information

Startdatum

2019-06-17 12:30

Slutdatum

2019-06-17 15:30

Plats

Sundsvall- Datasal Pollux, Hjälpmedel Västernorrland

Kontaktperson

Anneli Selin Holmgren
anneli.selin.holmgren@rvn.se
060-14 96 64