Visning stimulator för smärtlindring "Nya" TENS, Sundsvall EM

Beskrivning:

Visning av nya stimulatorn för smärtlindring, Cefar TENS tillsammans med tillbehör. Den nya stimulatorn har uppdaterad programvara.

Målgrupp:

Förskrivare av stimulator för smärtlindring/TENS

Medverkande:

Leverantör från DJO Global och hjälpmedelskonsulent

Avgift:

Ingen avgift

Antal deltagare:

Min 7st, max 20st

Anmälan:

Skriv i mejlet vilken utbildning och tid det gäller, namn, mejl, telefon, arbetsplats och yrke. Tack!

Sista anmälningsdag 14 augusti 2019.

Bekräftelse på deltagande kommer att skickas när anmälningstiden har gått ut.

Observera att anmälan är bindande.

Anmälan görs på följande mailadress: hjalpmedel.anmalan@rvn.se

VÄLKOMNA

Information

Startdatum

2019-08-28 13:00

Slutdatum

2019-08-28 16:00

Plats

Sundsvall. Hjälpmedel Västernorrland. Fillanvägen 8. Lokal Mars/Venus

Kontaktperson

Kristina Malmborg
hjalpmedel.anmalan@rvn.se
060-14 96 65