Synpunkter på sortiment

Hjälpmedel Västernorrland distribuerar i första hand ett bassortiment av hjälpmedel som är utvalt i samarbete med hälso- och sjukvårdens representanter. Bassortimentet beställer du i webSESAM.

Lämna dina synpunkter

Du som är förskrivare kan via vårt webbformulär lämna synpunkter på Hjälpmedel Västernorrlands sortiment av hjälpmedel.

Vi är angelägna om att få Dina synpunkter så att vi får ett bra underlag för fortsatta inköp/upphandlingar av hjälpmedel.

Om dina synpunkter gäller en enskild artikel är det viktigt att du anger Sesams artikelnummer. Rör synpunkterna en produktgrupp, ange gruppens namn exempelvis "manuella rullstolar".

Skicka synpunkter till Hjälpmedel Västernorrland


Tillbaka till toppen