Fyra pusselbitar som illustrerar hjälpmedelsguidens uppdelning av behov.

Hjälpmedelsguide

Här visas de hjälpmedel som går att låna i Västernorrland.

Hjälpmedlen är indelade efter olika behov:

  • behov att förflytta sig
  • behov att prata eller meddela sig med andra människor
  • behov för att klara vardagen – aktiviteter i dagliga livet
  • behov för vård och behandling

Behovsområdena illustreras som olika pusselbitar. Bakom varje pusselbit finns en behovstrappa. På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Det finns särskilda regler för förskrivning av hjälpmedel:

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel i Västernorrland (pdf)


Tillbaka till toppen