Fyra pusselbitar som illustrerar hjälpmedelsguidens uppdelning av behov.

Hjälpmedelsguide

I hjälpmedelsguiden visas vilka kriterier som gäller för förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel i Västernorrland. Hjälpmedelguiden ska användas tillsammans med policy och riktlinjer för förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel.

Västernorrlands riktlinjer och beslutsstöd för hjälpmedel

Utöver lagar och föreskrifter finns det lokala regelverket för hjälpmedelshanteringen i Västernorrland. Som förskrivare har du ett eget ansvar att ta del av innehållet i det lokala regelverket, så att du lätt kan orientera dig till respektive område när frågor uppstår. Förskrivare har skyldighet att följa det lokala regelverket för hjälpmedelshanteringen i Västernorrland.

Det lokala regelverket består av:

  1. Policy för hjälpmedel i landstinget Västernorrland
  2. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel i Västernorrland (pdf)
  3. Hjälpmedelsguiden

Notera att respektive verksamhet kan ha egna lokala rutiner att ta hänsyn till för dig som förskrivare.

Hjälpmedelsguiden är indelade efter fyra behovsområden:

  1. Förflytta sig
  2. Kommunicera
  3. Aktiviteter i dagliga livet
  4. Vård och behandling

Behovsområdena illustreras som olika pusselbitar. Bakom varje pusselbit finns en behovstrappa. På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.


Tillbaka till toppen