Förflytta sig

Med förflyttning menas att målmedvetet röra sig från en plats till en annan. Förflyttning sker självständigt eller med hjälp av annan person.

Förflyttning kan ses som en behovstrappa med sex steg.

För varje trappsteg, delaktivitet, ansvarar Region Västernorrland och länets kommuner för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. För varje steg finns en beskrivning av vad som kan erbjudas.

På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Vissa konsumentprodukter för egenansvar, tillbehör och förbrukningsartiklar måste brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.


Tillbaka till toppen